Platforma ODR

Komisja Europejska ustanowiła internetową platformę rozwiązywania sporów (platforma ODR) pod linkiem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Konsumenci mogą tam składać skargi dotyczące nabycia online towarów lub usług.